ЗДО №5, "Вишенька", Хмільник
Хмільник, Вінницька область

Раннє втручання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

вул. М.Оводова 33, м. Вінниця, 21100 тел.61-16-69, факс 53-15-02 e-mail: uvr osvit&vin.nov.ua код за ЄДРНОУ 02141271

22.12.2020    №788

На№_________________

Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, міських рад та об’єднаних територіальних громад

Про проект «Створення системи

надання послуг раннього втручання»

Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації повідомляє, що в області реалізовується пілотний проект «Створення системи надання послуг раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя» (розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 18 червня 2019 року №453 та від 28 січня 2020 року №51).

Надсилаємо Рекомендації щодо надання послуги раннього втручання, затверджені першим заступником Голови обласної державної адміністрації Заболотною Н.М. для опрацювання, інформування керівників закладів дошкільної, загальної середньої освіти, батьківської громадськості та працівників інклюзивно-ресурсних центрів з метою використання в роботі та надання правильних методичних роз’яснень з даного питання.

Додаток: на 11 арк. в 1 прим.

Заступник директора Департаменту освіти і науки обласної

державної адміністрації                                                     Олена ЧОРНА

 

Тетяна Лісогурська (0432) 61 03 52

 

Алгоритм надання послуги раннього втручання у Вінницькій області, що включає:

І. Отримувачі послуги раннього втручання

Раннє Втручання - це програма надання допомоги дітям від народження до чотирьох років із порушеннями чи затримкою розвитку та їх сім’ям.

Отримувачами послуги раннього втручання є сім’ї з дітьми:

 •  які мають медичні діагнози, що призводять до порушень розвитку чи інвалідності;

-  які мають порушення розвитку в одній або більше сфер (моторній, когнітивній, соціально-емоційній, комунікативній, адаптаційній);

- які мають ризики виникнення фізичних, сенсорних, психічних, інтелектуальних порушень розвитку внаслідок дії біологічних або соціальних факторів.

Послуга раннього втручання:

 •  є сімейноцентрованою та спрямована на підтримку сімей з дітьми, віком від народження до 4 років, зазначених категорій та забезпечення якомога вищої якості життя родин;
 •  забезпечує розвиток дітей віком від народження до 4 років зазначених категорій в природньому, повсякденному середовищі;
 •  поєднує в собі соціальну психологічну, педагогічну та медичну складові та надається міждисциплінарною командою фахівців.

Головними завданнями команди раннього втручання є практична та методична робота, а саме:

 •  раннє виявлення у дітей порушень розвитку або ризику виникнення таких порушень;
 •  превенція та зниження негативного впливу порушень розвитку у дітей на їх життєдіяльність та життя родини;
 •  підвищення компетентності батьків або законних представників дитини щодо виховання дитини у природньому,повсякденному середовищі;
 •  надання комплексної міждисциплінарної допомоги законним представникам дітей у створенні оптимальних умов для збереження здоров’я їхніх дітей, розвитку, виховання, навчання їх в умовах сім'ї та місцевої громади.

ІІ. Етапи надання послуги раннього втручання:

 1. Звернення батьків доВідділення  раннього втручання (далі – Відділення).
 2. Первинна оцінка стану розвитку дитини.
 3. Обговорення первинної оцінки.
 4.  Підписання договору про надання послуги.
 5. Складання індивідуального сімейного плану (далі - ІСП).
 6. Реалізація ІСП.
 7. Вихід з програми чи перехід до іншої установи.

Отримання послуги раннього втручання може здійснюватися:

 •  за направленням органу (закладу) охорони здоров'я, соціального захисту та освіти, за результатами проходження скринінгу,
 •  або за зверненням законних представників дитини, після проходження дитиною первинного міждисциплінарного обстеження, що проводиться командою фахівців раннього втручання;
 • проведення одноразової консультаційної зустрічі міждисциплінарної команди з сім’єю може бути, якщо у дитини за результатами первинного міждисциплінарного обстеження не буде виявлено порушень розвитку або ризику виникнення таких порушень за бажанням батьків.

Зарахування сімей до Відділення раннього втручання здійснюється:

на підставі:

 • направлення органу (закладу) охорониздоров'я, соціальногозахистуабоосвіти (за наявності).
 • заяви законних представників дитини (за формою згідно з додатком 1);
 • карти первинного міждисциплінарного обстеження дитини у відділенні раннього втручання;
 • наказу  директора  Центру «Обрій», при якому працює Відділення раннього втручання;
 • підписання договору про надання послуги (додаток 2).

при наявності:

 • документу, що засвідчують особу одного з батьків чи законних представників,
 • їх індифікаційний код,
 • свідоцтво про народження дитини,
 • її індифікаційний код,
 • документи про інвалідність ( за наявності),
 • медичні документи ( виписки, діагностичні обстеження).

 

 

Додаток 3

До протоколу засідання Комісії з розробки рекомендацій щодо

надання послуги раннього втручання

від 23.07.2020  року

 

Правила внутрішнього розпорядку Вінницького обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій»

ДЛЯ ОТРИМУВАЧІВ ПОСЛУГИ РАННЬОГО ВТРУЧАННЯ

 1. Вчасно, без запізнень з’являтися на зустрічі з фахівцями раннього втручання.
 2. Дотримуватися тривалості зустрічі – 50 хвилин.
 3. Не пропускати зустрічі без поважних причин.
 4. Якщо, в зв'язку з непередбаченими обставинами,або хворобою ваша сім'я не може зустрітися з фахівцями в обумовлений час, то необхідно повідомити про це завчасно (не пізніше, як за добу) за телефоном 067 545 77 20.
 5. У разі, якщо вашою родиною пропущено 2 і більше зустрічей поспіль без попередження, фахівцімають право зайняти цей час роботою з іншою родиною.
 6. При  необхідність планового лікування, або реабілітації дитини, Ви повинні повідомити про це фахівців команди заздалегідь (не пізніше, як за 10 днів).
 7. Якщо ваша сім'я, після тривалої перерви, захоче відновити отримання послуги, то для цього необхідно зв'язатися з командою раннього втручання за телефоном 067 545 77 20.
 8. Під час перебування в Центрі «Обрій»необхідно включати беззвучний режим у мобільних телефонах.
 9. При відвідуванні Центру «Обрій» приносити змінне взуття для себе і дитини, пеленку для найменших.
 10. Слідкувати за гігієною дитини та за власною гігієною.
 11. Підтримуйте чистоту і порядок у приміщеннях, на території Центру та в місцях загального користування.

 

Комунальний заклад «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій»

Ідент. код. 34625673

Адреса: 21018, м. Вінниця, вул. Владислава Городецького, 10

Тел. 8 (0432)509-145, 509-139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *