ЗДО №5, "Вишенька", Хмільник
Хмільник, Вінницька область

Прозорість та інформаційна відкритість закладу

 

 

ЗВІТ
 про надходження і використання власних коштів (спец.рах)
за І півріччя 2020 року.
Установа Комунальний заклад дошкільний навчальний заклад № 5 (ясла-садочок)  " Вишенька" м.Хмільника Вінницької області.  
Територія м.Хмільник  
Одиниця виміру: грн, коп.          
Показники КЕКВ Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові за звітний період(рік) Залишок станом на 01.07.20 р.
Надходження коштів – усього Х 102 294,95 183 679,01 Х 127 305,79
За послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю( харчування) Х Х 179 757,07 Х Х
Від додаткової (господарської) діяльності Х Х - Х Х
Від оренди майна бюджетних установ Х Х - Х Х
Від реалізації в установленому поряду майна (крім нерухомого майна) Х Х 3 921,94 Х Х
Фінансування Х Х Х Х Х
Видатки -  усього Х Х Х 158 668,17 Х
Поточні видатки 2000 Х Х 158 668,17 Х
Використання товарів і послуг 2200 Х Х 158 668,17 Х
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 Х Х - Х
Продукти харчування 2230 Х Х 158 668,17 Х
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 Х Х - Х
Видатки на відрядження 2250 Х Х - Х
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 Х Х - Х
  Оплата теплопостачання 2271 Х Х - Х
  Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 Х Х - Х
  Оплата електроенергії 2273 Х Х - Х
  Оплата природного газу 2274 Х Х - Х
  Оплата інших енергоносіїв 2275 Х Х - Х
Інші поточні видатки 2800 Х Х - Х
Подаровано батьками телевізор KIVI 32 HR з кронштейном 1 шт на суму 5549.80 грн;шафа для театральної діяльності  1 шт. на суму 700 грн;шафа для одягу 1 шт. на суму 1200 грн.;поличка для іграшок  2 шт на суму 500 грн.;стіл кутовий 1 шт на суму 1800 грн.
 
   
   

Дошкільна освіта – перша ланка в системі освіти України. На сьогодні доведено її пріоритетність як першорядну цілісної неперервної освіти. Від якості цього фундаменту закладеного в перші роки життя, залежить динаміка особистісного зростання  дитини, її життєві установки та світосприйняття отже і рівень сукупного інтелекту та духовності нації.

Мета:

Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності завідувача.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом.

 

Дошкільний навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

 

 Конституції України, Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Положення про дошкільний навчальний заклад», , Базового компоненту дошкільної освіти, Закону України «Про охорону праці», Закону України «Про цивільну оборону», Закону України «Про дорожній рух», Закону України «Про відпустки», Закону України «Про мови», Державного стандарту «Базового компоненту дошкільної освіти», Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», Програми «Освіта Україна ХХІ століття».

 А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

      Головною метою дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

    Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, завідуюча, згідно з Статутом.

Комунальний заклад дошкільний навчальний заклад (ясла-садочок)№ 5 «Вишенька» м. Хмільника загального розвитку розпочав свою діяльність у 1975 році.  Розташований за адресою вул.. Кутузова, 5а.

Основні характеристики дошкільного закладу:

Загальна площа – 22394 кв.м.

Площа присадибної ділянки – 1,6 га.

Загальна площа приміщень – 1478,9 кв.м.

Дошкільний навчальний заклад працює за п`ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні. Щоденний графік роботи дошкільного закладу: 7:30 – 18:00.

 

 Групові приміщення ДНЗ забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дитячого садка відповідає інноваційним вимогам та організовано з урахуванням інтересів дітей та їх віковим особливостям: створені комфортні, сприятливі умови для розвитку вихованців в самостійній і спільній діяльності. Недоліками є недостатня наявність в групах сучасних технічних засобів (мультимедійних пристроїв, телевізорів, комп’ютерної техніки).

Для занять дітей створені всі умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

Музична зала;

Спортивна зала;

Кабінет психолога;

Кабінет логопеда;

Методичний кабінет;

Народознавча кімната;

Прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

Медичний кабінет, ізолятор.

     Дошкільний навчальний заклад розрахований на 280 місць, у цьому навчальному році виховувалися 380 дітей раннього та дошкільного віку.

Групи комплектуються за віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 10 груп для дітей дошкільного віку, 2 групи раннього віку.

      Зараховування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі заяв батьків, медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

Навчальний рік у дошкільному закладі починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується.

Кількісний склад працівників закладу: 64

Кількість педагогічних працівників – 32

Обслуговуючого персоналу – 32

Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

Керуючись основними положеннями нормативних документів, які визначають сучасну законодавчу базу й методичне забезпечення дошкільної освіти та планом роботи на 2019-2020 навчальний рік, колектив закладу зосереджував увагу на пошуку оптимальних засобів навчання та виховання дітей з метою реалізації пріоритетних завдань, визначених на основі аналізу роботи дошкільного закладу за попередній навчальний рік, а саме:

  1. Продовжувати забезпечувати належні умови для отримання     

дошкільної освіти, відповідно до вимог Державного стандарту, впровадження інноваційних освітніх технологій та методик.

 

  1. Спрямувати роботу на розвиток патріотичного виховання у контексті розвитку морально-духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку у процесі ознайомлення з природою рідного краю.
  2. Розвивати комунікативно-мовленнєву компетенцію та творчі здібності дітей дошкільного віку в процесі навчання і виховання під час різних видів діяльності.
  3. Продовжити формувати здоров’язберігаючу компетентність дітей шляхом активізації рухового режиму та забезпечення доступних знань та умінь про здоровий спосіб життя.
  4. Спрямовувати роботу з екологічного виховання дошкільників у процесі організованої пошуково-дослідницької діяльності, розширювати знання про власний організм, розуміння цінності життя і здоров’я людей, їх залежності від природного довкілля;
  5. Забезпечувати системний, творчий підхід у використанні педагогами в роботі з дітьми інноваційних та сучасних інформаційних технологій.

 

У 2019-2020 навчальному році колектив закладу працював творчо і відповідально. Адміністрації закладу вдалося охопити оперативним контролем стан підготовки до навчального року, виконання вимог режиму в ДНЗ, організацію роботи по безпеці життєдіяльності учасників освітнього процесу. Під час проведення педрад, семінарів використовувалися інтерактивні методи навчання педагогів: дискусії, ділові ігри, вправи і таке інше. Проведення відкритих занять стимулювало педагогів до поглибленого вивчення питань, що висвітлювалися, пошуку нестандартних, цікавих рішень, а також сприяло збільшенню самооцінки.

Колектив створював умови для емоційного благополуччя дитини, будував навчальну діяльність в динамічному режимі, використовуючи різні спеціальні оздоровчі заходи.

Моніторинг рівня засвоєння вимог базової програми всіх вікових груп є основним показником педагогів та усього колективу у цілому. За результатами діагностики дошкільників по засвоєнню програми «Дитина» рівень знань дітей відповідає вимогам даної програми.

 

Безумовно, щаслива дитина - це здорова дитина. Весь освітньо-виховний процес мав валеологічну спрямованість, використовувались здоров’язберігаюч здоров'яформуючі технології. Постійно велась робота по формуванню правильні постави, профілактики плоскостопості. Загартування, та реалізація програм валеокорекції дали можливість знизити показники простудної захворюваності.

Мною та медичною сестрою постійно контролюється  дотримання у групах режиму дня, режиму провітрювання, рухового режиму, санітарний стан.

Відвідування дітьми закладу є також показником не тільки стану здоров’я дітей, але і рівня психологічного комфорту у групах. Однак, на жаль, відношення деяких батьків до необхідності систематичного відвідування дитиною групи залишає бажати кращого. Причинами тривалих пропусків також є: неплатіжоспроможність батьків, перебування матерів у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ, навчання батьків, безробіття. Середньорічна кількість відвідуваності складає 85%.

Організація харчування дітей в дошкільному навчальному закладі, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227 Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі у 2018/2019 навчальному році здійснювалось за перспективним меню. За результатами аналізу виконання норм харчування за звітній період складає 99%. У порівняні з 2019 роком збільшились показники виконання натуральних норм харчування. Організація харчування дітей в ДНЗ, здійснювалася згідно Інструкції з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України 17.04.2006 за №298/227.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоці та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни. Результатом є відсутність зафіксованих випадків отруєнь і кишкових захворювань дітей. Аналіз виконання норм харчування показав, що на протязі року виконано норми в середньому м’яса, картоплі, круп, борошно, яйця, олія, масло вершкове;

 від 80% до 90% — риба та рибопродукти, молоко, сметана, сир кисломолочний, сир твердий, фрукти, соки.

 Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти постачальниками завозились вчасно, були якісними, відповідали замовленню, завжди надавались супроводжувальні документи. Протягом навчального року стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку та груп відповідав достатньому рівню (харчоблок забезпечений посудом та кухонним інвентарем; обладнання знаходилось у справному стані).

Аналіз кадрового забезпечення харчоблоку дозволяє зробити висновок, що харчоблок укомплектований кадрами відповідно до штатного розпису, всі мають спеціальну фахову освіту. Кухарі мають достатню професійну компетентність.      

Режим харчування вихованців цілком відповідав режиму роботи дошкільного навчального закладу. Інтервали між прийомами їжі строго витримувались. Загальний контроль за станом харчування здійснювала я та медична сестра.

Середня вартість харчування у 2019-2020н.р. становила 32 грн., батьки платять 17грн.59 коп.

На виконання рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради

від11.12.2018р. №494 «Про встановлення розміру батьківської плати за

ірчування в дошкільних навчальних закладах Хмільницької міської

об’єднаної територіальної громади на 2020 рік», з метою забезпечення

належного рівня харчування дітей:

Централізованій бухгалтерії управління освіти проводити
зарахування батьківської плати за харчування однієї дитини в закладах дошкільної освіти з 1 січня 2020 року таким чином:

1. 60 відсотків від фактичної вартості харчування однієї дитини в день з
юзрахунку фактичної вартості за минулий квартал;

2. 50 відсотків від встановленої пп. 1.1. цього наказу батьківської плати за
       харчування однієї дитини в день для батьків, учасників        

    Антитерористичної операції, операції об’єднаних сил.

Звільнити від оплати за харчування дітей в закладах дошкільної освіти
   громадян, за наданими довідками, а саме:

- дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України
   «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям »;

   -  дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з

інвалідністю.

-  дітей із сімей, загиблих (померлих) учасників Антитерористичної
операції , операції об’єднаних сил.

 

Згідно Закону України «Про освіту» дошкільний заклад забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя через створення умов для безпечного нешкідливого утримання дітей. Дана робота ведеться в таких напрямках:

•  Створення безпечних умов для перебування дітей.

•  Організація догляду за дітьми.

•  Робота з колективом по ОП, ПБ, БЖД.

•  Навчально-виховна робота з дітьми з питань БЖД.

•  Робота з батьками.

Кожен працівник ДНЗ «Вишенька» проявляє турботу по створенню безпечних

умов для перебування дітей як у приміщенні, так і на прогулянкових майданчиках. Вчасно відбувається усунення несправності устаткування, ремонт меблів та іншого обладнання.

 

У відповідності до нормативно-правових документів ведеться документація, навчальний заклад забезпечений нормативно-правовими документами. Своєчасно видавались накази про організацію роботи, щодо запобігання дитячого травматизму в дошкільному закладі в осінній, зимовий, весняний та літній періоди, про підсумки роботи закладу щодо запобігання дитячого травматизму. Щоквартально проводився аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час навчально-виховного процесу, звіти своєчасно надавались до районного управління освіти.

Згідно з графіками проводились інструктажі з працівниками з безпеки життєдіяльності дітей, охорони праці, пожежної безпеки. Упродовж року розроблено пам’ятки для батьків щодо правил поведінки під час Новорічних та Різдвяних свят та відпусток батьків в літній період, вимог безпеки при проведенні Новорічних свят.

Питання безпеки життєдіяльності дітей та запобігання усіх видів дитячого травматизму розглядалися на нарадах при завідувачі, виробничих нарадах. Були освітлені питання важливості виконання заходів техніки безпеки на робочих місцях для забезпечення життєдіяльності малюків під час навчально-виховного процесу, аналізувалася робота колективу з даних питань, санітарні правила улаштування та утримання дошкільного закладу, пожежно-технічних умов влаштування ДНЗ.

З метою запобігання дитячого травматизму та безпеки життєдіяльності проводилися наступні види контролю:

•  адміністративно-громадський контроль за станом з охорони праці, дотриманням правил пожежної безпеки (щомісячно), за проведенням та реєстрацією інструктажів з безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки (щоквартально), за проходженням медогляду працівниками (2 рази на рік);

•  попереджувальний контроль за створенням умов щодо безпеки життєдіяльності дітей та запобіганням дитячого травматизму у групах , обсягу знань дітей з безпеки.

 

Матеріально-технічна база  

Для створення оптимальних умов перебування дітей в закладі матеріально-технічна база в закладі постійно удосконалюється і модернізується.

   З 15 липня по31 вересня в закладі було проведено ремонтні роботи.

 Під час яких проведено косметичний ремонт по всіх вікових групах, під’їздах, пральні, харчоблоку, спортивної та музичної зали, на які з бюджету використано 19 тисяч гривень. Здійснено фарбування та ремонтування обладнання на ігрових майданчиках та на спортивному, на які з бюджету було виділено 20тисяч 373 грн..

   Закуплено комп’ютерну техніку:

2 комп’ютери на суму 24200грн.

2 ноутбуки на суму 11550грн.

2 принтери на суму 9044грн.

Картоплечистку на харчоблок вартістю 14394грн.

Електричну вагу 610 грн.

Насос для подачі тепла вартістю 16800грн.

Столовий посуд на суму 15000грн

Замінено дитячі ліжка в групі № 3, на які використано бюджетні кошти в сумі 24950грн.

Замінено  меблі в методичному кабінеті, на які використано із бюджету 9502 гривні.

Придбано м’який інвентар на суму 63 тисячі грн., це дитячі комплекти постільної білизни, рушники, тканину для музичної зали.

Швейну машинку вартістю 3630грн.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

      Створені належні умови для здійснення навчально – виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю відносяться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. Я, як завідувач  проводжу велику роботу з колективом, використовуючи усі психолого – педагогічні методи кадрової роботи. А тому провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

Підводячи підсумки можна стверджувати, що освітньо-виховна та адміністративно-господарська робота велась систематично, цілеспрямовано та комплексно.

Матеріали звіту методичної роботи

І. Характеристика педагогічного колективу.

Комунальний заклад  Дошкільний  навчальний заклад № 5 у своєму складі має 12 груп: 2 групи  - раннього віку, 10 груп  - дошкільного віку.

    За штатним розписом у дошкільному закладі працює 64 особи, з них 32 педагогів:  з вищою освітою - 15чол ; з середньою спеціальною освітою – 17чол.

За наслідками атестації педагогічним працівникам встановлені кваліфікаційні категорії:

«Спеціаліст І категорії» – 7 чол.;

«Спеціаліст ІІ категорії» - 2 чол;

«Спеціаліст» - 4чол.

    У складі педагогічного колективу: завідувач, 2 вихователя-методиста; 24 вихователя,  3 музичних  керівників,

1 практичний психолог, 2 інструктори з фізичного виховання.

        За 2019-2020 навчальний рік при Вінницькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти підвищили фахову  майстерність 5 педагогів;  з них  1 – підтверджена кваліфікаційна  категорія «Спеціаліст першої  категорії» ,

  1 – встановлена кваліфікаційна  категорія «Спеціаліст другої  категорії», 3 –  встановлено вищий тарифний розряд.

 

ІІ.  Рівень участі закладу та педагогів у методичній роботі міста.

 

       Педагогічний колектив КЗ ДНЗ №5 протягом 2019 -2020 н. р. активно співпрацював  з методичним кабінетом управління освіти Хмільницької міської ради. Згідно плану графіка  на базі ДНЗ проводились методичні об’єднання вихователів усіх вікових груп, музичних керівників та інструкторів з фізичного виховання. 

        

        28.09.2019 р. в ДНЗ№ 5 відбулось методичне об’єднання вихователів середніх груп. Проблема методичного об’єднання: «Використання інтерактивних технологій, з метою розвитку зв’язного мовлення у дітей дошкільного віку».  На цьому засіданні присутні вихователі мали можливість ознайомитись з планом роботи методичного об’єднання на 2019-2020 н. р.  Заслухали виступ керівника методичного об’єднання Костюк М.В., яка вказала на необхідність активізації мовленнєвої діяльності у дітей на заняттях з розвитку мовлення шляхом використання методу моделювання. Колеги підтримали і затвердили план роботи методичного об’єднання, ознайомились з методичними посібниками та літературою з мовленнєвого виховання дітей середнього віку.

       11 .12.2019р. на базі ДНЗ №5 відбулось методичне об’єднання вихователів молодших груп  на тему           «Формування комунікативно – мовленнєвої компетентності дитини шляхом використання мнемотаблиць та створення розвивального мовленнєвого середовища».  Педагоги відмітили, що  використання прийомів мнемотехніки впливає на спостережливість і образне мислення: діти усвідомлено створюють асоціативні зв’язки між об’єктами. Мнемотехніка допомагає дітям: керувати процесом запам’ятовування, удосконалювати своє мовлення, сприяє розвитку асоціативного й образного мислення, уваги. В заключній частині було організовано виставку дидактичних посібників: мнемодоріжок, мнемосхем та мнемотаблиць для  розвитку комунікативно – мовленнєвої компетентності дітей.

        11.02.2020 р. відбулося методичне об’єднання вихователів раннього віку. Тема над якою працювали педагоги «Креативні підходи до створення розвивального середовища в групах раннього віку». Методичне об’єднання сприяло узагальненню знань педагогами Програми розвитку дитини від 2 до 7 років  «Дитина». Допомогло кожному вихователю  усвідомити, що створення розвивального простору в дошкільному навчальному закладі є однією з важливих умов ефективного впровадження в практику особистісно - орієнтовану модель дошкільної освіти. Правильно організоване предметно-розвивальне середовище сприяє соціалізації дитини, впливає на всі аспекти її розвитку. Тому створення в групах раннього віку повноцінного розвивального предметно - ігрового середовища та забезпечення відповідної позиції вихователя в організації діяльності дітей – провідний засіб реалізації завдань сучасної освіти. Середовище має бути джерелом збагачення дитячої діяльності.

         18. 01. 2020 року в дошкільному закладі був проведений семінар – практикум з експериментально  пошуково - дослідницької діяльності, під назвою « Експериментування – шлях до пізнання». Мета семінару поглибити, розширити та узагальнити знання педагогів з використання дослідів в освітньо - виховному процесі.

 Підбір вихователями цікавих, оригінальних, сучасних дослідів дали змогу опанувати зачатки пошуково-дослідницької діяльності дошкільникам в природному довкіллі, стали в пригоді вихователям та  батькам, які переймаються проблемами дошкільної освіти та хочуть виховати підростаюче покоління справжніми природолюбами.

      Педагоги дошкільного закладу приймали активну участь в проекті «Підвищення якості дошкільної освіти в Україні», який був реалізований за підтримки Дитячого фонду ООН в Україні (ЮНІСЕФ) .  Всеукраїнський фонд «Крок за кроком» проводив низку навчальних заходів для вихователів закладів дошкільної освіти  і батьків з питань створення безпечного освітнього середовища, що є важливим чинником для забезпечення якісної освіти та благополуччя дітей, у тому числі дітей з особливими потребами. 15 січня 2020 року  в ДНЗ №5 був проведений тренінг для інструкторів на тему «Доступність»,  де педагогами був зроблений висновок проте, що ранній розвиток і дошкільна освіта є доступними і прийнятними для всіх сімей та їхніх дітей.

19 лютого 2020 року відбувся вебінар з «Підвищення якості дошкільної освіти в Україні». Необхідно зазначити, що під час вебінару педагоги закладу приймали активну участь в обговоренні проблем в дошкіллі та ділились думками щодо якості розвитку дошкільної освіти. Також  педагоги  долучились до опису  «Пропозиції з важливих принципів системи якості для виховання і освіти дітей молодшого віку» складеного робочою групою в складі  Європейської комісії та Генеральним директором з питань освіти та культури.

ІІІ. Діяльність дошкільного закладу щодо вирішення річних завдань

Керуючись основними положеннями Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Національної доктрини розвитку освіти», «Конвенції про права дитини», інструктивно-методичного листа МОНУ №1/4-434 від 01.10.2002 року «Про планування освітнього процесу в ДНЗ » та нормативними документами: Базовим компонентом дошкільної освіти, програмою розвитку дітей від 2 до 7років  «Дитина», колектив дошкільного навчального закладу працював над вирішенням таких завдань:

  1. Продовжувати  роботу закладу спрямовану на збереження і зміцнення здоров’я вихованців та прищеплення їм     

навичок здорового способу життя.

  1. Формувати соціальну компетентність дошкільників шляхом використання організації  рухової активності дітей

у повсякденному житті.

        3.  Підвищити рівень інформування батьків та громадськості про роль та зміст дошкільної освіти.

       4.  Виховувати любов до рідної мови як скарбниці, багатющого надбання нашого народу, прагнення

             висловлюватися правильно, дотримуватися культури рідної мови.

 

       У роботі з педагогами впродовж навчального року згідно річного плану застосовувалися індивідуальні, групові та  масові форми методичної роботи, а саме: педагогічні ради, семінар - практикум, проблемний семінар, педагогічні години, педагогічні посиденьки, консультації, педагогічні читання тощо. Всі ці форми роботи були дієвими та оперативними за рахунок розуміння вихователями актуальних питань, що розглядались, різнобічного і ґрунтовного аналізу освітнього процесу, його позитивних та негативних сторін, необхідності якісних і суттєвих змін з метою поставлених завдань. Ефективність методичної роботи підсилювалась впровадженням в неї інтерактивних форм та методів роботи з педагогічними кадрами: дискусій, тренінгів, майстер-класів, семінарів,  семінарів – практикумів, педагогічних годин та педагогічних рад.

        Протягом 2019 – 2020 навчального року вся освітня робота педагогічного колективу була спрямована на вирішення основних завдань зазначених річним планом.

З метою  ефективного вирішення цих завдань у ДНЗ були проведенні такі педагогічні ради:

- «Про завдання діяльності педагогічного колективу»;

- «Розвиток творчих здібностей дітей засобами образотворчого мистецтва»;

- «Експериментально – дослідницька діяльність дітей у природі як технологія пізнавального розвитку»;

-  «Аналіз  освітньої роботи закладу за навчальний рік та підготовка до літнього оздоровчого періоду».

 

11.09.2019 року в дошкільному навчальному закладі відбулося засідання педагогічної ради, на якому розглядалось питання удосконалення організації освітньо - виховного процесу у дошкільному навчальному закладі,  визначився план роботи дошкільного навчального закладу на 2019 – 2020 навчальний рік та педагогічне навантаження працівників.

 

 27.11.2019 року відбулося засідання педагогічної ради на тему: « Розвиток творчих здібностей засобами образотворчого мистецтва». Педагоги обговорювали одне з найважливіших завдань навчання образотворчої діяльності – оволодіння дітьми технічними прийомами роботи з різними матеріалами. Образотворчі вміння дошкільнят полягають у здатності передавати форму предмета, його будову, колір і інші якості, створювати візерунок з урахуванням відповідної форми. З образотворчими вміннями тісно пов'язані технічні навички. Придбання технічних навиків тільки на початковому етапі навчання вимагає великої зосередженості, активної роботи думки дитини. Поступово технічні навички автоматизуються, який малює користується ними без особливої напруги. Технічні навички включають правильне використання матеріалів та обладнання. У малюванні елементарні технічні навички полягають в умінні правильно тримати олівець, кисть і вільно користуватися ними.

 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 « Про запобігання поширенню на території Україну коронавірусу COVID – 19» в КЗ ДНЗ №5 був виданий наказ №14 - А від 16.03.02020р. « Про призупинення освітньо – виховного процесу в закладі».  Відповідно до нього  освітній процес з дошкільниками здійснювався дистанційно.

 

Вихователі – методисти Відерська О.І., Якубович Я.П. організували роботу за таким планом:

 

1.Вихователі склали індивідуальні плани роботи.

2.Вихователі – методисти створили групу в Viber, Facebook для обміну інформацією. Також установила програму Zoom (для проведення онлайн нарад при завідуючій, педагогічних рад, педагогічних годин) .

3.Педагоги створили групи у Viber «Взаємодія з батьками». У якій висвітлювалось:

 

- інформаційно – просвітницька робота серед батьків;

- відео поради для малюків;

- електронні варіанти дидактичних, рухливих ігор;

- пам’ятки, брошурки, листівки, інформаційні буклети для батьків;

- підказки з виготовлення цікавих поробок;

- моніторинг стану здоров’я дітей.

 

4. Вихователі займались самоосвітою:

 

- Відерська О.І., Романюк О.Й., Струтинська Н.О.,Чопенко С.Р., Якубович Я.П. проходили очно – дистанційні курси КВНЗ ВАНО;

 

- усі інші педагоги дистанційно прослуховували вебінари відповідно обраної теми самоосвіти на порталах vseosvita.ua..

 

5. Вихователі поповнили новинками дидактичні матеріали, оформили матеріали для стендів, упорядкували папки співпраця з батьками, виготовили атрибути до рухливих, дидактичних, сюжетно – рольових ігор, ознайомлювались з новинками фахових видань,  створили картотеку спостережень у природі відповідно віковій групі дітей.

 

6.  27.05.2020 року в ДНЗ № 5 відбулося засідання педагогічної ради про підсумки освітньої роботи за 2019-2020 навчальний рік, на якому було проведено аналіз результатів освітньо - виховної роботи педагогічного колективу за рік.

 Обговорили проект пріоритетних завдань на 2020 – 2021 навчальний рік за результатами анкетув

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *